Categorie: ONDERZOEK

More stories

 • , ,

  Laptop en tablet inmiddels belangrijkste digitale etalage voor ondernemers

  De websites van veel ondernemers stammen nog uit het pre-tablettijdperk. Toen de meeste bezoekers websites nog vanaf een PC of desktopcomputer bekeken. Vandaag presenteerde het CBS cijfers over het internetgebruik in Nederlandse huishoudens. Cijfers die ook belangrijk zijn voor ondernemers die consumenten en (andere) kleine ondernemers als klant hebben. Deze laatste groep blijkt zich (volgens andere onderzoeken) op […]

 • , ,

  Steeds meer vrouwelijke parttime zzp’ers

  Een paar weken geleden meldde ik hier al dat er eindelijk weer eens een gedegen onderzoek naar zelfstandigen is gepubliceerd. Dat onderzoek is zo breed dat het onmogelijk was/is alle boeiende resultaten die eruit kwamen in 1 artikel te omschrijven. Dat vond Panteia zelf blijkbaar ook, want ze publiceerden afgelopen vrijdag een nadere analyse van […]

 • , , , ,

  Het WC Eendje, het (fake?) filmpje en de ‘petitie’ van … Graydon

  Dat te veel ondernemers soms (te) lang op hun geld moeten wachten is bekend. En ondanks dat er in 2013 een nieuwe wet is ingevoerd, is daar door de financiële situatie waarin veel grote en kleine organisaties verkeren de afgelopen tijd vast weinig verandering in gekomen. En dat is vervelend voor de ondernemers die hier last van […]

 • , , ,

  Panteia: Bijna 20% zzp’ers wil best werknemers

  Na stapels halfbakken en gekleurde onderzoekjes verscheen vandaag weer eens een serieus rapport van dé zzp-onderzoekers. Panteia (voorheen EIM) – het bureau dat al decennia ondernemers/ zzp’ers ondervraagt voor diverse ministeries – presenteerde een rapport over de arbeidsmarktpositie van zzp’ers. Zij signaleerden onder andere dat de ambities van zzp’ers behoorlijk verschillen en dat bijna 20% best banen wil creëren, maar dat er een aantal […]

 • ,

  Onderzoek: ‘Ondernemerschap in Nederland blijft achter’

  Gisteren presenteerde de Erasmusuniversiteit een onderzoek naar ondernemerschap in verschillende landen waarin de relatie tussen ondernemerschap en de competitiviteit van economieën werd onderzocht. Ik vroeg me af of ik daar aandacht aan wilde besteden. Nadat ik een van de onderzoekers in een interview met RTL wat conclusies zag trekken die ik niet deel, toch maar even mijn mening. Op de website […]

 • ,

  Fact: Steeds meer ondernemers financieren via crowdfunding

  Afgelopen maandag presenteerden Simon Douw & Gijsbert Koren – twee ondernemers die zich bezighouden met crowdfunding – enkele cijfers over crowdfunding in Nederland in 2014. Wat bleek? Het bedrag dat met crowdfunding via online platformen is binnengehaald verdubbelde zich in 2014 wederom ten opzichte van een jaar eerder. Maar de groei is wel minder explosief dan de jaren […]

 • ,

  Betere overlevingskansen voor startende ondernemers?

  Het CBS publiceerde vandaag een tabel waaruit je de conclusie kunt trekken dat de overlevingskansen voor startende ondernemers de afgelopen jaren zijn gestegen. Voordat je die conclusie trekt is het verstandig die CBS cijfers naast andere cijfers te plaatsen. Dan blijkt dat je alleen kunt concluderen dat van de mensen die in 2008 en 2009 een eenmanszaak […]

 • , ,

  E-commerce zal tot 2015 met 3 miljard groeien

  Nederland is een van de weinige landen waar internetbetaaldienst PayPal – dankzij iDeal – maar geen voet aan de grond krijgt. Om toch aandacht te krijgen lieten ze onderzoeksbureau IPSOS ons veranderende online shopgedrag bekijken. Met als resultaat de voorspelling dat e-commerce de komende 2 jaar van 10 naar 13 miljard gaat groeien. En dat […]

 • ,

  Hebben ondernemers andere genen dan ‘gewone’ mensen?

  Volgens allerlei onderzoek vormen de groep kleine en middelgrote ondernemers in Nederland de motor van de economie. Dan zou het wel eens heel handig kunnen zijn erachter te komen of ondernemers over andere genen beschikken dan gewone mensen. Of dat er bijvoorbeeld één ondernemersgen bestaat. De onlangs gepromoveerde Matthijs van der Loos ging op zoek naar […]

 • , ,

  Wat motiveert Nederlandse crowdfunders?

  Ongeveer tegelijkertijd met een onderzoek naar crowdfinancing in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werd enkele weken geleden het eerste Nationaal Crowdfunding Onderzoek (2013) gepresenteerd. Onder de titel ‘Samen mogelijk maken’ initiërden vier mensen uit de wereld van de crowdfundingsplatformen een onderzoek naar de motivatie van ‘crowdfunders’, dat werd gehouden met hulp van een […]

 • ,

  Calimero-ondernemers ongepland innovatiever dan gedacht

  Innovatiebeleid is bijna altijd gericht op middelgrote en grote bedrijven. Nieuw verkennend onderzoek laat zien dat innovatie zeker niet alleen daar voorkomt. Bijna een kwart van de solo-ondernemers blijkt nieuwe producten en/of diensten te introduceren en bijna de helft vernieuwingen in hun werkprocessen. Dit zijn grotendeels zelfstandigen die om andere redenen zijn gaan samenwerken. Zij zien de innovaties […]

 • , , , ,

  Crowdfundingsplatformen zoeken financiering

  Deze week stuurde minister Kamp van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer met een rapportage over ondernemingsfinancieringen. In de rapportage staat wat alle (kleine) ondernemers al lang weten en voelen. De kredietkranen van de banken zijn zo goed als dicht. Vooral voor kleine bedrijven is het lastig financieringen en kredieten te krijgen langs […]

 • , , , , ,

  Bedrijven met kwetsbare werknemers niet failliet laten gaan loont!

  Toen de kredietcrisis in 2008 toesloeg zag sociaal investeerder Start Foundation dat de overheidspijlen niet werden gericht op mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De organisatie deed daarop in Zuidoost Brabant een proef met een kredietregeling om bedrijven te helpen banen te behouden voor juist die mensen. De ervaringen met dit ‘Crisiskrediet’ zijn […]

 • , , , ,

  Wat nou, “tarieven zzp’ers stijgen fors” ?!?

  Eergisteren kopte Telegraaf.nl dat het enorme leger aan zzp’ers en freelancers in ons land weer een beetje lucht krijgt omdat “de tarieven fors stijgen”. Ook NUzakelijk.nl kopte dat de “tarieven van freelancers flink omhoog zijn gegaan”. Beiden hadden een persbericht ontvangen van een van de vele bemiddelaars en publiceerden klakkeloos dat het gemiddelde uurtarief  dat opdrachtgevers bereid […]

 • , , ,

  Ondernemers zijn in 20 jaar gemiddeld 29% minder gaan verdienen

  Het inkomen van zelfstandige ondernemers is tussen 1990 en 2009 met gemiddeld 29% afgenomen. Dat blijkt uit de Monitor Inkomens Ondernemers 2012 die EIM vandaag publiceert. Precies één dag nadat de commissie Van Dijkhuizen zijn belastingadviezen presenteerde. Plannen die ondernemers met lage en middeninkomens onevenredig hard gaan raken.    Sinds enkele jaren presenteert EIM de Monitor […]

 • , , ,

  Overgrote meerderheid ondernemers is dat uit vrije wil

  De groep zelfstandige ondernemers wordt een steeds groter en belangrijker deel van onze beroepsbevolking. Daarom gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het CBS en TNO opdracht een uitgebreide enquête naar hun werksituatie uit te voeren. Die werd in november uitgevoerd en eind mei gepresenteerd. De belangrijke conclusies waren dat slechts 17% procent van […]

 • , , ,

  PZO start nieuw platform voor ‘echte’ zzp’ers

  Ondanks het feit dat vele partijen regelmatig onderzoek doen naar zelfstandige ondernemers is afgelopen week het onderzoeksplatform ECHTZZP gelanceerd. Nadat het aan VNO-NCW gelieerde Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) samen met enkele hoogleraren in 2011 het Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) oprichtte, presenteren ze nu samen met drie commerciële partijen de website Echtzzp.nl. Volgens henzelf wordt dat een ‘uniek […]

 • , , ,

  Zelfstandige professionals steeds belangrijker voor innovatie

  Eergisteren brachten ABN AMRO en interim-bureau FastFlex een rapport uit met de titel ‘de toekomst aan de zzp’er’. In het rapport presenteren ze hun visie over de ontwikkelingen rondom zelfstandige professionals in de arbeidsmarkt, die ze gecombineerden met de resultaten van een onderzoek onder 617 hoogopgeleide zzp’ers. Naast wat resultaten waar niemand van zal opkijken, voorzien zij […]