Categorie: WETGEVING

More stories

 • , , , ,

  Termijn voor toetreding tot vrijwillige AOV van het UWV van 13 naar 26 weken

  Net voor het zomerreces is gisteren in de Tweede Kamer een motie aangenomen die tot doel heeft dat meer startende ondernemers zich gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De strekking van de motie is dat de termijn waarbinnen startende ondernemers kunnen kiezen voor de vrijwillige verzekering van het UWV wordt verdubbeld van 13 naar ‘minstens’ 26 weken. De […]

 • , , , ,

  De start-up BV; wat doe je ermee?

    Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft vrijdag 20 februari het plan gelanceerd voor de Startup-bv. Ja, u raad het al, het is weer verkiezingstijd. Hoog tijd voor nieuwe proefballonnetjes. Deze is wel bijzonder curieus. Kort gezegd komt het plan dat op de website van D66 staat erop neer dat jonge innovatieve bedrijven , gedurende een periode […]

 • , , , ,

  UWV informeert WW’ers die willen ondernemen voortaan digitaal

  Dat het UWV al een tijdje met wisselend succes werkt aan het digitaliseren van haar diensten zal niemand zijn ontgaan. Gisteren meldde UWV in haar maandelijkse nieuwsbrief dat er een speciale ‘Online training‘ is ontwikkeld voor WW’ers die overwegen zelfstandig ondernemer te worden. De speciale voorlichtingsbijeenkomsten over de regelingen en regels om te starten vanuit […]

 • , , ,

  BTW-nummer op website niet verplicht

  Ondernemers die zaken doen via internet mogen zelf kiezen hoe zij daar hun btw-nummer kenbaar maken. Van een strakke verplichting om het altijd op de website te vermelden is geen sprake. Dat ondernemers deze vrijheid hebben, blijkt uit een officiële mededeling die de Belastingdienst deze week op haar website heeft geplaatst. Eerder deze zomer ontstond […]

 • Foto: Pierre Spaninks, (c) 2013

  , , , ,

  Kabinet bezuinigt 310 miljoen op ondernemersfaciliteiten

  De aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen euro op de zelfstandigenaftrek is teruggebracht tot 300 miljoen. Op de startersaftrek wil het kabinet 8 miljoen besparen. Dat bleek op de derde dinsdag van september bij de presentatie van de Miljoenennota. In de woorden van het kabinet blijkt de gevreesde bezuiniging op de zelfstandigenaftrek een “versobering” te heten. […]

 • , , , , ,

  Berekening zzp-voordelen FD tendentieus

  Eergisteren plaatste Het Financieele Dagblad een paginagroot artikel dat ze van “ingewijden” in Den Haag hadden begrepen dat de coalitie van plan is de belastingvoordelen van kleine ondernemers (niet alleen de zzp’ers dus) snel aan te pakken. In Den Haag heerst namelijk het beeld dat het groeiende leger zelfstandigen onterecht veel belastingvoordelen geniet. Het Financieele […]

 • , , ,

  Tot eind 2013 weer willekeurig afschrijven

  Nadat vorige kabinetten ondernemers in de jaren 2009, 2010 en 2011 al toestonden willekeurig af te schrijven, stemde de ministerraad door de aanhoudende economische problemen eind vorige week eindelijk in deze regeling voor (de tweede helft van) 2013 weer van stal te halen. Met als doel alle ondernemers samen zo’n 400 miljoen euro aan belasting […]

 • , , , , ,

  Zelfstandigen moeten bloeden voor eenvoudiger belastingstelsel

  Staatssecretaris Weekers van Financiën ontving gisterenavond het eindrapport van de commissie Van Dijkhuizen. Het advies van de commissie klinkt aantrekkelijk. Lagere belastingtarieven, een lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Maar het voorstel van de commissie Van Dijkhuizen om het belastingstelsel te vereenvoudigen, zal vooral kleine zelfstandige ondernemers hard treffen.   Van Dijkhuizen had begin […]

 • , , ,

  CBS: Slechts 16% ‘ZZP’ers’ heeft VAR

  Het CBS  presenteerde afgelopen donderdag cijfers over de stijging van het aantal zelfstandig ondernemers dat beschikt over een VAR-wuo (winst uit onderneming) en een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) sinds de invoering daarvan in 2005. Hoewel de cijfers op een bijzondere manier bij elkaar zijn geraapt, blijkt er wel uit dat maar weinig ondernemers over […]

 • , , , , ,

  Zelfstandigen met zonder pensioen

    Zelfstandigen zonder personeel moeten tijdens hun carrière zelf iets regelen voor hun oude dag. Net als andere ondernemers. In de praktijk komt daar niet veel van terecht. Organisaties van zzp’ers zoals het Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland wijzen daar al jaren op. Sinds gisteren ligt er ook een onderzoek van de […]

 • , ,

  Kleine bedrijven krijgen een kans

  Op 1 april wordt de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Als gevolg daarvan verandert er nogal wat in de manier waarop overheden opdrachten verlenen aan ondernemers. De bedoeling van de nieuwe wet is dat ook kleinere bedrijven en zelfstandigen zonder personeel een eerlijke kans krijgen om lucratieve klussen in de wacht te slepen. Nu leggen die […]

 • , , ,

  Kom maar op met de nieuwe VAR-module!

  Vorig jaar september meldde de overheid dat de papieren Verklaring Arbeidsrelatie wordt vervangen door een internetmodule. De bedoeling is na een testperiode in 2013 de module per 1-1-2014 landelijk in te voeren. Hoewel nog niet bekend is hoe de online VAR-module eruit gaat zien, kondigden zzp-clubs deze week aan dat zij met een alternatief komen. […]

 • , ,

  Er komt géén aparte zzp-definitie in de wet

  Af en toe is er nieuws dat impact heeft op het leven van een grote groep mensen, maar dat op het moment waarop het wereldkundig wordt gemaakt door de media niet wordt opgepikt. Dat gebeurde de dag voor prinsjesdag 2012 weer eens. De Staatssecretaris van Financiën stuurde die dag een brief aan de Tweede Kamer […]

 • , ,

  Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013

  GEMIDDELDE LEESTIJD 3 MINUTEN Elk jaar is er weer een aantal veranderingen in de wetgeving die relevant zijn voor (kleine) ondernemers. Zo ook dit jaar. Hieronder een kort overzicht van de veranderingen per 1 januari die gevolgen hebben voor de grootste groep: de fiscaal ondernemers met een eenmanszaak of vof en weinig tot geen werknemers. […]

 • , , ,

  Starten vanuit WW wordt duidelijker en strenger

  GEMIDDELDE LEESTIJD 5 MINUTEN Nog net voor het kerstreces heeft de Eerste Kamer op 18 december een wetsvoorstel aangenomen om de in 2006 ingevoerde Startersregeling voor WW’ers duidelijker te maken voor uitkeringsgerechtigden en goedkoper uitvoerbaar voor het UWV. Dat betekent dat per 1 januari 2013  WW’ers die voor zichzelf willen beginnen, vooraf precies weten waar […]

 • , , , , ,

  CPB kleunt mis met eenzijdige benadering Zelfstandigenaftrek

  Voor de Zelfstandigenaftrek bestaat geen economische ratio. Daarom kan hij maar beter worden afgeschaft, vindt het Centraal Planbureau. Een terechte conclusie? Wel voor wie de redenering volgt en alleen kijkt naar het effect van de Zelfstandigenaftrek op innovatie, werkgelegenheid en winst. Niet voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is en uitgaat van de […]

 • ,

  BV-recht wordt per 1 oktober 2012 eindelijk ‘simpeler’

  Na jarenlang op de hoeken van bureaus te hebben gelegen is de kogel eindelijk door de Eerste Kamer. Het eerste rapport verscheen op 6 mei 2004. Meer dan acht jaar later heeft de overheid eindelijk de goedkeuring van de gewijzigde Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht door de Eerste Kamer vol trots kunnen melden. In een persbericht […]

 • ,

  KVK: weinig ondernemers weten hoe merkbescherming werkt

  De Kamer van Koophandel legt regelmatig onderwerpen voor aan haar eigen Ondernemerspanel, een groep van 10.000 ondernemers. In mei werd de kennis van ondernemers over merk/naambescherming gepolst en de maatregelen die ondernemers op dat gebied hebben genomen. Uit de resultaten bleek dat slechts weinig ondernemers op de hoogte zijn van het merkenrecht. Bedrijfsnaam, eigen merk […]