Categorie: WW

More stories

  • , , ,

    Overgrote meerderheid ondernemers is dat uit vrije wil

    De groep zelfstandige ondernemers wordt een steeds groter en belangrijker deel van onze beroepsbevolking. Daarom gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het CBS en TNO opdracht een uitgebreide enquête naar hun werksituatie uit te voeren. Die werd in november uitgevoerd en eind mei gepresenteerd. De belangrijke conclusies waren dat slechts 17% procent van […]

  • , , ,

    Starten vanuit WW wordt duidelijker en strenger

    GEMIDDELDE LEESTIJD 5 MINUTEN Nog net voor het kerstreces heeft de Eerste Kamer op 18 december een wetsvoorstel aangenomen om de in 2006 ingevoerde Startersregeling voor WW’ers duidelijker te maken voor uitkeringsgerechtigden en goedkoper uitvoerbaar voor het UWV. Dat betekent dat per 1 januari 2013  WW’ers die voor zichzelf willen beginnen, vooraf precies weten waar […]